جشن باستانی نوروز سال 1395 و اجرای مراسم سنتی و تولد زمستانی ها در باران اندیشه