جشن پایان سال دانش آموزان پایه پیش دبستانی ها با تشریف فرمایی مهمان ویژه، جناب آقای رئوفی معاون محترم آموزش ابتدایی