جشن شکوفه ها در باران اندیشه برگزار شد و پیش دبستانی ها و اولی های گل دبستان باران اندیشه با معلم و مدیر و همکاران دبستان و کلاس و محیط مدرسه آشنا شدند.