مراسم سوگواری حضرت قاسم با نام احلی من العسل ،خواندن زیارت عاشورا و مداحی توسط دانش آموزان پايه چهارم ، پنجم و ششم