قابل توجه دانش آموزان و اولیای محترم دبستان هوشمند باران اندیشه، جشن شکوفه ها (پیش دبستانی ها و اولی ها) روز چهارشنبه 31 شهریور ساعت 9 صبح در شعبه یک دبستان برگزار می شود. لطفا دانش آموزان با لباس فرم دبستان حضور بهم رسانند.