قابل توجه دانش آموزان و اولیای محترم دبستان هوشمند باران اندیشه، جشن شروع سال تحصیلی پایه اول تا ششم روز شنبه ۳ مهر ساعت ۸ صبح در شعبه یک دبستان برگزار می شود. لطفا دانش آموزان با لباس فرم دبستان حضور بهم رسانند.