اولیای گرامی با سلام به علت پاره ای از مشکلات بوجود آمده در سالن عفیفی جلسه امروز انتخابات انجمن اولیا و مربیان به سالن پژوهشگاه تعلیم و تربیت واقع در بلوار نماز روبروی فروشگاه سناتور ساعت 15:30 تغییر یافت.
با تشکر مدیر دبستان هوشمند باران اندیشه