درود بر دختران گل باران‌ اندیشه که باهنر نمایی خود در تالار ابرطلائی در حضور مسئولین و مهمانان وزارت و اداره کل و ناحیه و موسسین مدارس آموزش و پرورش افتخار آفریدند. ممنون از زحمات و همکاری خانم صادقی و اولیا عزیز و دختران گل باران اندیشه.  

مدیریت مدرسه زهرا نظری راد