قابل توجه اولیای محترم پایه پنجم و ششم

جهت شرکت در آزمون واله روز جمعه 96/07/28 ساعت 9:30 الی 11 صبح به آدرس: رشت، میدان جهاد، 50 متر بطرف یخسازی، سمت راست، مجتمع پزشکی هیراد، طبقه سوم، آموزشگاه واله مراجعه نمایید.