قابل توجه اولیای محترم دبستان باران اندیشه

جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان باران اندیشه روز یکشنبه 96/07/30 ساعت 15:30 تا 18 عصر در سالن اجتماعات به آدرس گلباغ نماز، روبروی دبیرستان دخترانه شاهد، پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار میگردد.

منتظر حضور سبزتان هستيم .