قابل توجه اولیای محترم پایه اول، دوم و سوم
جلسه اولیا با معلم باران اندیشه روز یکشنبه 96/09/05 ساعت 16 در محل دبستان شعبه (1) برگزار می گردد.
خواهشمند است در ساعت شروع جلسه اولیای محترم حضور داشته باشند.
با تشکر

 

کانال تلگرام:
 @baranandishehsch   

صفحه اینستاگرام:
  www.instagram.com/baranandisheh

سایت دبستان:
 www.baranandisheh.ir