اولیای محترم پایه سوم

بنا بر ضرورت تشریح مسائل روانشناسانه دختران پایه سوم، افتخار حضور سرکار خانم دکتر کوشا «متخصص روانشناسی کودکان» را در جمع خود داریم.

لذا از کلیه اولیای پایه سوم دعوت می شود روز سه شنبه 96/10/05 ساعت 15:30 در دبستان شعبه یک حضور یابند.

 

با تشکر

مدیریت دبستان باران اندیشه