قابل توجه اولیای محترم دبستان باران اندیشه، دومین جلسه با حضور جناب آقای دکتر حبیب زاده (متخصص روانشناسی) با موضوع «نقش والدین در خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز» در روز سه شنبه 96/10/12 ساعت 15 الی 16 در دبستان شعبه 1 برگزار می گردد.