خواندن سرود و مقاله و اجراي نمايش توسط دانش آموزان پايه چهارم به همراه تولد يكي از دانش آموزان پايه چهارم و كسب مقام در قسمت هاي مختلف (ورزشي، روزنامه ديواري، كتابخانه و...) و اهدای جوايز به دانش آموزان

جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)  جشن دهه فجر (٢٢ بهمن)