افتخار آفرینی باران اندیشه در جشنواره علمی - پژوهشی جابربن حیان (ناحیه 2 رشت)

موفقیت دانش آموزان و همکاران گرامی دبستان باران اندیشه در جشنواره طرح علمی - پژوهشی جابربن حیان (ناحیه 2 رشت) را به اولیای محترم و همکاران خلاق باران اندیشه تبریک می گوییم.

رتبه، موضوع و نام افتخار آفرینان باران اندیشه در جشنواره  به شرح زیر می باشد: