با سلام و قبولی طاعات به اطلاع اولیای محترم کلاس پنجم و ششم میرساند جهت دریافت کارنامه فرزندتان و جلسه با معلم راس ساعت 10 صبح دوشنبه 21 خرداد در شعبه (۱) حضور بهم رسانید .