قابل توجه اولیای محترم دبستان باران اندیشه، جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر حبیب زاده «متخصص روانشناسی» در روز دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ساعت ۱۶ الی ۱۷ در دبستان شعبه 1 برگزار می گردد.منتظر حضور سبزتان هستیم