اولیای محترم 

با سلام 

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان باران اندیشه (دوره اول و دوم) در روز دوشنبه 94/07/20 ساعت 15:30 الی 18 در سالن شهید عفیفی به آدرس امین ضرب روبروی اداره قند و شکر برگزار می گردد. 

منتظر قدم سبزتان هستیم.

با تشکر . پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه هوشمند باران اندیشه (دوره اول و دوم)