بازديد از آتش نشانی دانش آموزان كلاس خانم مهرگان


4/24/2017 1:43:41 PM
بازديد از آتش نشانی دانش آموزان كلاس خانم مهرگان

بازدید دانش آموزان از موزه جانوری


4/17/2017 12:53:40 PM
بازدید دانش آموزان از موزه جانوری

بازدید دانش آموزان از مرکز آتش نشانی رشت


1/18/2017 3:54:37 PM
بازدید دانش آموزان از مرکز آتش نشانی رشت

گردش علمي دنياي گياهان کلاس اولی ها


12/14/2016 11:44:06 AM
گردش علمي دنياي گياهان کلاس اولی ها

بازديد پايه چهارم از موزه رشت و گلخانه


12/12/2016 12:34:26 PM
بازديد پايه چهارم از موزه رشت و گلخانه

بازدید پنجمی های باران اندیشه از نمايشگاه كتاب


12/12/2016 2:04:49 PM
بازدید پنجمی های باران اندیشه از نمايشگاه كتاب

اردوی پیش دبستانی (ب) باران اندیشه


5/8/2016 1:17:37 PM
اردوی پیش دبستانی (ب) باران اندیشه

اردوی پیش دبستانی (الف) باران اندیشه


4/26/2016 1:12:08 PM
اردوی پیش دبستانی (الف) باران اندیشه

جشن شکوفه ها سال تحصیلی 96-95


9/21/2016 6:09:18 PM
جشن شکوفه ها سال تحصیلی 96-95

جشن اول مهر سال تحصیلی 95-94


9/25/2015 6:17:24 PM
جشن اول مهر سال تحصیلی 95-94

جشن شکوفه ها سال تحصیلی 95-94


9/23/2015 2:29:14 AM
جشن شکوفه ها سال تحصیلی 95-94

برگزاری جشن تولد حضرت علی و روز پدر به همراه پذیرایی از دانش آموزان


4/10/2017 12:15:48 PM
برگزاری جشن تولد حضرت علی و روز پدر به همراه پذیرایی از دانش آموزان

جشن عید نوروز 96 دانش آموزان دبستان باران اندیشه


3/13/2017 1:04:01 AM
جشن عید نوروز 96 دانش آموزان دبستان باران اندیشه

جشن 22 بهمن و جشن روز پرستار با دانش آموزان دبستان باران اندیشه سال 95


2/8/2017 11:05:25 PM
جشن 22 بهمن و جشن روز پرستار با دانش آموزان دبستان باران اندیشه سال 95

جشن یلدای دانش آموزان دبستان باران اندیشه در هتل بزرگ کادوس رشت


12/21/2016 12:30:21 PM
جشن یلدای دانش آموزان  دبستان باران اندیشه در هتل بزرگ کادوس رشت

جشن میلاد حضرت رسول اکرم در باران اندیشه


12/15/2016 1:23:52 AM
جشن میلاد حضرت رسول اکرم در باران اندیشه

جشن قرآن کلاس اولی های باران اندیشه


10/6/2016 12:07:47 AM
جشن قرآن کلاس اولی های باران اندیشه

جشن پایانی پیش دبستانی ها سال تحصیلی 95-94


5/25/2016 11:40:18 PM
جشن پایانی پیش دبستانی ها سال تحصیلی 95-94

جشن روز معلم سال تحصیلی 95-94


5/1/2016 1:33:52 PM
جشن روز معلم سال تحصیلی 95-94

برگزاری سفره سلامت در دبستان باران اندیشه سال 95


4/24/2017 2:01:51 PM
برگزاری سفره سلامت در دبستان باران اندیشه سال 95

گرامیداشت روز زمین پاک 29 دی در باران اندیشه


1/18/2017 3:56:51 PM
گرامیداشت روز زمین پاک 29 دی در باران اندیشه

برگزاری نمایشگاه نقاشی سال 94


11/24/2015 1:19:40 PM
برگزاری نمایشگاه نقاشی سال 94

انتخابات شوراي دانش آموزي سال 94


10/27/2015 11:42:21 AM
انتخابات شوراي دانش آموزي سال 94

مراسم سوگواری ماه محرم سال 94


10/21/2015 4:09:23 PM
مراسم سوگواری ماه محرم سال 94

سفره سلامت باران اندیشه سال 94


10/14/2015 6:34:37 PM
سفره سلامت باران اندیشه سال 94

فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه دانش آموزان باران اندیشه


1/9/2017 4:26:04 PM
فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه دانش آموزان باران اندیشه

فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه پیش دبستانی های باران اندیشه


1/9/2017 4:29:52 PM
فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه پیش دبستانی های باران اندیشه

لگوی آموزشی مقطع پیش دبستانی باران اندیشه


12/13/2016 1:12:28 PM
لگوی آموزشی مقطع پیش دبستانی باران اندیشه