بازديد از موزه و اردو بوستان ملت


5/11/2017 12:38:43 AM
بازديد از موزه و اردو بوستان ملت

اردوی كلاس سوم در بوستان ملت


5/2/2017 1:47:18 PM
اردوی كلاس سوم در بوستان ملت

بازديد از آتش نشانی دانش آموزان كلاس خانم مهرگان


4/24/2017 1:43:41 PM
بازديد از آتش نشانی دانش آموزان كلاس خانم مهرگان

بازدید دانش آموزان از موزه جانوری


4/17/2017 12:53:40 PM
بازدید دانش آموزان از موزه جانوری

بازدید دانش آموزان از مرکز آتش نشانی رشت


1/18/2017 3:54:37 PM
بازدید دانش آموزان از مرکز آتش نشانی رشت

گردش علمي دنياي گياهان کلاس اولی ها


12/14/2016 11:44:06 AM
گردش علمي دنياي گياهان کلاس اولی ها

بازديد پايه چهارم از موزه رشت و گلخانه


12/12/2016 12:34:26 PM
بازديد پايه چهارم از موزه رشت و گلخانه

بازدید پنجمی های باران اندیشه از نمايشگاه كتاب


12/12/2016 2:04:49 PM
بازدید پنجمی های باران اندیشه از نمايشگاه كتاب

جشن شکوفه ها سال تحصیلی 96-95


9/21/2016 6:09:18 PM
جشن شکوفه ها سال تحصیلی 96-95

جشن اول مهر سال تحصیلی 95-94


9/25/2015 6:17:24 PM
جشن اول مهر سال تحصیلی 95-94

جشن شکوفه ها سال تحصیلی 95-94


9/23/2015 2:29:14 AM
جشن شکوفه ها سال تحصیلی 95-94

روز جهانی غذای سالم در باران اندیشه


10/17/2017 12:36:19 AM
روز جهانی غذای سالم در باران اندیشه

مراسم روز جهانی کودک سال تحصیلی 97-96


10/8/2017 8:49:00 PM
مراسم روز جهانی کودک سال تحصیلی 97-96

شروع سال تحصیلی 97-96


9/23/2017 1:27:27 PM
شروع سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن شکوفه ها سال 97-96


9/21/2017 1:52:07 AM
برگزاری جشن شکوفه ها سال 97-96

جشن الفبای دختران گل کلاس اولی - بهار 96


5/16/2017 12:53:38 AM
جشن الفبای دختران گل کلاس اولی - بهار 96

جشن عبادت دختران گل پايه سوم سال 96


5/7/2017 11:57:33 AM
جشن عبادت دختران گل پايه سوم سال 96

جشن روز معلم در تالار سلطان


5/6/2017 8:09:54 PM
جشن روز معلم در تالار سلطان

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی تالار سلطان


5/6/2017 8:27:43 PM
جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانی تالار سلطان

مراسم تاسوعا و عاشورا در باران اندیشه


9/27/2017 1:41:58 PM
مراسم تاسوعا و عاشورا در باران اندیشه

برگزاری سفره سلامت در دبستان باران اندیشه سال 96


4/24/2017 2:01:51 PM
برگزاری سفره سلامت در دبستان باران اندیشه سال 96

گرامیداشت روز زمین پاک 29 دی در باران اندیشه


1/18/2017 3:56:51 PM
گرامیداشت روز زمین پاک 29 دی در باران اندیشه

برگزاری نمایشگاه نقاشی سال 94


11/24/2015 1:19:40 PM
برگزاری نمایشگاه نقاشی سال 94

انتخابات شوراي دانش آموزي سال 94


10/27/2015 11:42:21 AM
انتخابات شوراي دانش آموزي سال 94

مراسم سوگواری ماه محرم سال 94


10/21/2015 4:09:23 PM
مراسم سوگواری ماه محرم سال 94

سفره سلامت باران اندیشه سال 94


10/14/2015 6:34:37 PM
سفره سلامت باران اندیشه سال 94

فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه دانش آموزان باران اندیشه


1/9/2017 4:26:04 PM
فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه دانش آموزان باران اندیشه

فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه پیش دبستانی های باران اندیشه


1/9/2017 4:29:52 PM
فعالیت های لگوی آموزشی دی ماه پیش دبستانی های باران اندیشه

لگوی آموزشی مقطع پیش دبستانی باران اندیشه


12/13/2016 1:12:28 PM
لگوی آموزشی مقطع پیش دبستانی باران اندیشه