فوق برنامه

جهت انتخاب و ثبت موارد فوق برنامه لطفاً کد ملی دانش آموز خود را وارد نمائید

کد ملی دانش آموز *

راهنما

اولیای محترم در صورت تمایل به شرکت در کلاسهای فوق برنامه در سال تحصیلی 97/98، از بین گزینه های زیر موارد مورد تقاضا را انتخاب و ثبت نمائید.

لازم به ذکر می باشد که در صورت عدم انتخاب در تاریخ فوق از ثبت نام در کلاسهای فوق معذوریم.

تذکر: در صورت به حد نصاب رسیدن کلاسها برگزار خواهد شد. در غیر اینصورت کلاسهای فوق درسی جایگزین می شود.