پیش ثبت نام

متقاضی پایه تحصیلی *
نام *
نام خانوادگی *
تاریخ تولد *
کد ملی *
دسترسی به اینترنت پرسرعت *
شماره همراه پدر *
شماره همراه مادر *
شماره تماس ضروری *
نام پدر
شغل پدر
تحصیلات پدر
آدرس محل کار پدر
نام و نام خانوادگی مادر
شغل مادر
تحصیلات مادر
آدرس محل کار مادر
شماره تماس ثابت
آدرس
آدرس ایمیل
سابقه بیماری
تصویر دانش آموز
ورود موارد ستاره دار الزامی می باشد.