به اطلاع میرساند اولین جلسه کلاس آموزش خانواده با حضور اولیای محترم دانش آموزان دبستان باران اندیشه (1) در روز شنبه 94/10/05 ساعت 16 الی 17 با حضور خانم دکتر مرتضوی در محل دبستان باران اندیشه شعبه 1 برگزار می گردد. 

لذا جهت ثبت نام با دفتر دبستان باران اندیشه شعبه 1 تماس حاصل نمایید.

شماره تماس دفتر دبستان باران اندیشه شعبه 1 : 33759771

با تشکر