به اطلاع میرساند دومین جلسه آموزش خانواده اولیای محترم دبستان باران اندیشه یک روز یکشنبه 20 دی ماه در شعبه یک ساعت 16 تا 17 عصر با حضور دکتر اسماعیل زاده برگزار می شود.