به اطلاع می رساند آزمون آنلاین رباتیک روز پنج شنبه 94/10/17 ساعت 18 شروع می شود و تا روز جمعه 94/10/18 ساعت 21 به پایان می رسد. 

دانش آموزان از پنل دانش آموزی و بخش «آزمون های من» در زمان تعیین شده آزمون را اجرا کنند.