اولیای گرامی دبستان باران اندیشه 2

به اطلاع می رساند دومین جلسه آموزش خانواده (ویژه شعبه 2) با حضور خانم دکتر مرتضوی در روز شنبه 94/10/26 ساعت 17-16 عصر در دبستان باران اندیشه 2 برگزار می شود. 

موضوع جلسه، مشارکت اولیا در ارتقا فرآیند آموزشی