اولیای گرامی پایه های اول دبستان باران اندیشه

به اطلاع می رساند جلسه ویژه آموزش خانواده اولیای پایه های اول با حضور سرکار خانم فرزام «مشاور مدرسه» در روز سه شنبه 94/10/29 ساعت 17-16 عصر در دبستان باران اندیشه 1 برگزار می شود. 

منتظر قدم سبزتان هستیم