اولیای گرامی پیش دبستانی باران اندیشه (1 و 2) 

به اطلاع می رساند جلسه ویژه آموزش خانواده ویژه ی فزرند شما اولیای پیش دبستانی شعبه 1 و 2  در روز  یکشنبه 94/11/18 ساعت 17-16 عصر در دبستان باران اندیشه 1 برگزار می شود. 

منتظر قدم سبزتان هستیم