جلسه آموزش خانواده با موضوع (والدین و کودک پیش دبستانی) با حضور سرکار خانم فرزام روانشناس و مشاور مدرسه در روز یکشنبه 94/12/09  ساعت  17:30 - 16:30 برگزار میشود . منتظر حضور به موقع شما هستیم.