اولیای گرامی پایه چهارم، جلسه معارفه سرکار خانم راجعیان معلم پایه چهارم دبستان باران اندیشه، روز دوشنبه 95/03/31 ساعت 9 - 8 صبح در دبستان باران اندیشه شعبه 1 برگزار می گردد. لذا خواهشمندیم در ساعت مقرر حضور بهم رسانید. با تشکر