اولیای محترم

آخرین مهلت ثبت نام 31 خرداد می باشد و چنانچه تاکنون موفق به ثبت نام نشده اید ، خواهشمند است تا پایان روز 31 خرداد نسبت به تکمیل ثبت نام فرزندتان اقدام نمایید.

عدم ثبت نام تا تاریخ فوق به منزله انصراف می باشد و دانش آموز جدید جایگزین خواهد شد.