جلسه هم اندیشی اولیا و معلم پایه های دوم 

در روز یکشنبه 95/9/21 ساعت 15:30 در دبستان باران اندیشه (1) برگزار می گردد . امید است با حضور به موقع ، موجبات پیشرفت تحصیلی فرزندانتان را فراهم فرمائید.

 با تشکر