اولیای محترم احتراماً به عرض می رساند که بدلیل آماده شدن دانش آموزان جهت برگزاری جشن شب یلدا در ساعت 15:30 روز سه شنبه ٩٥/٩/٣٠ در هتل بزرگ کادوس واقع در منظریه، دانش آموزان پیش دبستانی ساعت 11:30 و اول تا ششم ساعت 12:30 تعطیل می گردند. دانش آموزان اول، دوم و سوم بلوز سفید و شلوار دلخواه و دانش آموزان چهارم، پنجم و ششم با مانتوی غیر از فرم مدرسه یا بلوز سفید با شال های اهدایی دبستان، رأس ساعت 15:30 در محل حضور داشته باشند.