دومین جلسه آموزش خانواده

قابل توجه اولیای محترم دبستان باران اندیشه، اولیایی که برای جلسه آموزش خانواده ثبت نام کردند، دومین جلسه با حضور جناب آقای دکتر حبیب زاده با موضوع «نقش والدین در خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز» در روز سه شنبه 95/10/28 ساعت 16 الی 17 در دبستان شعبه 1 برگزار می گردد.