اوليای محترم پايه چهارم

شناسنامه سلامت به دختران گل تحويل داده شد، لطفا با در دست داشتن شناسنامه سلامت به نزديكترين مركز بهداشت مراجعه نماييد و پس از سنجش ، شناسنامه سلامت را تا روز شنبه ٩٥/١٢/١٤  به دفتر دبستان تحويل فرمائيد.
با تشكر از همكاری شما اوليای گرامی