قابل توجه اولیای محترم شعبه 2
جلسه هم اندیشی اولیای پایه های پیش دبستان، چهارم و پنجم دبستان باران اندیشه شعبه (2) روز دوشنبه 96/01/28 ساعت 15 الی 16 در محل دبستان شعبه (2) برگزار می گردد.
منتظر قدم سبزتان هستیم.