اولیای محترم احتراماً به عرض می رساند که بدلیل آماده شدن دانش آموزان جهت برگزاری جشن روز چهارشنبه ٩٦/٢/١٣ دانش آموزان اول تا ششم ساعت 12:30 تعطیل می گردند.
ممنون از همكاری شما بزرگواران