برنامه زمانی مسابقه پایانی رباتیک و محاسبات دبستان باران اندیشه

جهت مشاهده برنامه زمانی بر روی لینک زیر بزنید

برنامه زمانی مسابقه پایانی