با عرض سلام و قبولی طاعات به اطلاع اولیای محترم میرساند جهت دریافت کارنامه فرزندتان طبق جدول زمانی زیر مراجعه نمایید. 
کلاس اول: دوشنبه ۸ خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۲ 
کلاس دوم: سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۲ 
کلاس سوم، چهارم و پنجم: چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۲
اولیای محترم لطفا فقط در زمان های تعیین شده مراجعه نمایید. 
با تشکر