با عرض سلام و قبولی طاعات به اطلاع اولیای محترم پایه ششم میرساند جهت دریافت کارنامه فرزندتان روز شنبه 20 خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۲
به دفتر دبستان در شعبه 1 مراجعه نمایید. 
با تشکر