قابل توجه اولیای محترم پایه اول دبستان باران اندیشه 
کلاس تقویتی درس ریاضی پایه دوم در ایام تابستان برگزار می شود لذا در صورت تمایل جهت ثبت نام در کلاس فوق تا تاریخ 96/03/31 به دفتر مدرسه مراجعه فرمایید. 
تعداد جلسات: 10 جلسه دو ساعته معادل 20 ساعت درسی
شروع و پایان کلاس 96/04/12 لغایت 96/05/18