کلاس ریاضی فرزندتان از روز دوشنبه 96/04/12 تشکیل می شود لذا به دلیل الزامی بودن، جهت ثبت نام به دفتر آموزشگاه مراجعه فرمایید. برنامه کلاسها به شرح زیر می باشد: دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 10 الی 10:50 (ریاضی) - 11 الی 11:50 (ریاضی) - 12 الی 13 (هنر – ویژه متقاضیان) 
ضمناً در روز افتتاحیه می توانید از ساعت 9 الی 10 صبح با معلم مربوطه دیدار داشته باشید.

با تشکر
دبستان باران اندیشه