کلاس های تابستانی فرزندتان در روز دوشنبه 96/04/12 لغایت 96/05/18 توسط مدرس سال تحصیلی آینده آغاز می گردد و برنامه کلاسها به شرح زیر می باشد: دوشنبه ها و چهارشنبه ها - 10 الی 10:50 (ریاضی) - 11 الی 11:50 (ریاضی) - 12 الی 13 (هنر – ویژه متقاضیان)

ضمناً در روز افتتاحیه می توانید از ساعت 9 الی 10 صبح با معلم مربوطه دیدار داشته باشید.

با تشکر

دبستان باران اندیشه