قابل توجه اولیای محترم پیش دبستان، جلسه آموزش پیش دبستان روز دوشنبه 96/08/01 ساعت 15 الی 16 در محل دبستان شعبه (1) برگزار می گردد.

با تشکر