با توجه به اینکه شبکه اجتماعی تلگرام مسدود می باشد، جهت ارتباط با معلمین (قسمت پیام ها) و پیگیری تکالیف (مشاهده تکالیف) و اطلاعیه ها از طریق پنل دانش آموزی در سایت دبستان «www.baranandisheh.ir» اقدام نمایید.