اولیای محترم باران اندیشه، نظرسنجی هوشمند در پنل های دانش آموزی قابل درسترسی می باشد، لطفا هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نمایید. لازم به ذکر می باشد با توجه به نظرات شما اولیای محترم برنامه ریزی سال آینده انجام می گیرد.
تذکر مهم: لازم به ذکر می باشد که جهت مجوز ورود به آزمونهای آنلاین، باید نظرسنجی را تکمیل نمایید.