اولیای گرامی پایه های چهارم، پنجم، ششم
به مناسبت هفته سلامت روز سه شنبه مورخه 97/2/4 مراسمی تحت این عنوان برگزار خواهد شد. به همین منظور شایسته است دختران گل باران اندیشه غذای سالم بومی، محلی همراه داشته باشند تا در کنار دوستان و معلمین خود این روز را جشن بگیرند. 

باتشکر و سپاس از همکاری شما اولیای گرامی
فرجی، مربی بهداشت