جهت مشاهده برنامه زمانبندی مسابقات رباتیک بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

محل مسابقات شعبه 1 دبستان باران اندیشه می باشد.

برنامه زمانبندی مسابقات رباتیک