قابل توجه اولیای محترم پیش دبستان و کلاس اول 

با توجه به اینکه کلاس زبان سفیر،  ترم سوم تمام نشده، روز شنبه ۹۷/۲/۲۹ ساعت ۱۲ ظهر جلسه ای در خصوص ادامه کلاسهای باقی مانده،  در دبستان با مربیان زبان برگزار میگردد ، لطفا در ساعت مقرر حضور بهم رسانید.

 با تشکر از همکاری شما