با عرض سلام و قبولی طاعات به اطلاع اولیای محترم میرساند جهت دریافت کارنامه فرزندتان و جلسه با معلم طبق جدول زمانی زیر راس ساعت 10 صبح حضور بهم رسانید

کلاس پیش دبستان و چهارم: دوشنبه 7 خرداد ساعت ۱۰ 
کلاس دوم الف و ب – کلاس اول ب : سه شنبه 8 خرداد ساعت ۱۰ 
کلاس سوم الف و ب: چهارشنبه 9 خرداد ساعت ۱۰

پایه های دیگر متعاقبا اعلام می گردد.

اولیای محترم لطفا حتما راس ساعت 10 در جلسه حضور داشته باشید
با تشکر