با عرض سلام و قبولی طاعات به اطلاع اولیای محترم کلاس اول خانم مهرگان میرساند جهت دریافت کارنامه فرزندتان و جلسه با معلم راس ساعت 10 صبح شنبه ۱۹ خرداد در شعبه ( ۱ ) حضور بهم رسانید .